Marcel·lí Massafret
 • Llicenciat en Ciències de l’Educació Física i l’Esport per l’INEFC de Barcelona.
 • Màster Professional en Alt Rendiment en Esports d’Equip.
 • Entrenador Nacional de Bàsquet iNatació.
 • Professor de Bàsquet del Departament de RendimentEsportiu del ’INEFC de Barcelona.
 • Professor de “Metodologia del’aprenentatge i l’entrenamentdel moviment esportiu” en  el Màster d’Alt Rendiment Esportiu en Esports d’Equip. Byomèdic –INEFC -FC Barcelona.
 • Professor de Metodologia del curs de nivellIII de Bàsquet. Federació Catalana Basquetbol.
 • Professor del Màster d’Alt Rendiment Directiu de l’Escola EADA.
 • Entrenador del PDP de la Federació Catalana de Basquetbol.
 • Responsable metodològic del grup d’entrenadors de les capacitats condicionals del tennis de l’Acadèmia Sánchez Casal.
 • Entrenador capacitats condicionals de la Selecció Absoluta masculina de WaterPolo.
 • Ex-entrenador de les capacitats condicionals dels esports de motor del CAR de Sant Cugat del Vallès.